Algemene voorwaarden

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.
Algemene voorwaarden betrekking hebbend op reserveringen en verblijf bij Agriturismo Tecognano

Art 1 Algemeen
1.1 Agriturismo eigenaren Jolanda en Johannes Dijkhof, zich bevindende: C.S. 575 Tecognano, 52044 Cortona (AR) Italië.
1.2 Door het doen van een aanbetaling dan wel schriftelijk (hieronder wordt ook per mail verstaan) reserveren ontstaat een reserveringsovereenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn dan hierop van kracht.

Art 2 Totstandkoming en inhoud reserveringsovereenkomst
2.1 De klant zal benodigde info voor het sluiten van de overeenkomst en uitvoering daarvan aan de Agriturimo verstrekken.
2.2 De gehuurde plaats of accommodatie is uitsluitend bedoeld voor gasten die deze gereserveerd hebben en die bij aankomst geregistreerd zijn.
2.3 De reserveringsovereenkomst is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.
2.4 De klant gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden middels het doen van de eerste aanbetaling.

Art 3 Aankomst/vertrek
3.1 Aankomstdag: accommodatie of plaats is beschikbaar vanaf 15:00. Vertrek uit accommodatie of van plaats voor 10:00 op dag van vertrek. Op het terrein verblijven op deze vertrekdag is toegestaan.
3.2 Bij het niet voldoen aan deze tijden kan een toeslag van minimaal een dag berekend worden.

Art 4 Betalen
4.1 na uw vraag tot reserveren en na bevestiging van onze zijde vragen we u een aanbetaling te doen. Na het ontvangen van de aanbetaling is de reservering pas definitief. Indien de aanbetaling niet binnen 7 dagen bij ons binnen is kan de reservering vervallen.
4.2 Het resterende bedrag ontvangen wij graag 6 weken voor aankomst bij Agriturismo Borgo di Cortona.
4.3 Wanneer u binnen 6 weken voor aankomst reserveert ontvangen we graag het volledige bedrag direct om de reservering definitief te maken.
4.4 Na ontvangst van de eerste aanbetaling ontvangt u een uitgebreide informatie mail. Na ontvangst van de tweede betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging.
4.5 De betaling van bijkomende kosten zoals boodschappen, consumpties en mee-eetavonden etc dienen contant te worden voldaan op de dag of avond voorafgaand aan het vertrek.

Art 5 Legitimatie
5.1 De klanten dienen bij aankomst en tijdens het hele verblijf in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige toeristenkaart.

Art 6 Annulering door klant
6.1 Annuleren kan enkel per mail aan Agriturismo Borgo di Cortona.
6.2 Na ontvangst van de annulering zal Agriturismo Borgo di Cortona deze annulering per mail bevestigen.
6.3 Er vindt geen restitutie plaats indien de klant annuleert.
6.4 Zonder schriftelijke toestemming kan een reservering niet worden overgedragen aan derden. Deze toestemming zal verkregen moeten worden bij Agriturismo Borgo di Cortona.
6.5 Het afsluiten van een afdoende annuleringsverzekering tegen ziektes, ongevallen of andere (onvoorziene) omstandigheden is een verantwoordelijkheid van de klant.

Art 7 Annuleren door Agriturismo Borgo di Cortona
7.1 Indien Agriturismo Borgo di Cortona door omstandigheden gedwongen is tot de annulering van het gehuurde, zal dit direct aan de klant worden medegedeeld per mail. Indien mogelijk vergezeld van een alternatieve aanbieding.
7.2 Bij het niet voorhanden zijn van een alternatief of het niet aanvaarden van het alternatief door de klant zal Agriturismo Borgo di Cortona direct het door de klant al betaalde bedrag terugstorten.
7.3 De klant heeft geen ander recht dan het terugontvangen van dit bedrag.
7.4 De eigenaar van Agriturismo Borgo di Cortona behoudt zich het recht voor tot annuleren vanaf zijn zijde indien er sprake is van overmacht of natuurrampen. Dit zonder vergoeding van schade en de reeds gedane betalingen zullen niet gerestitueerd worden.

Art 8 Verpichtingen van de klanten
8.1 Klanten moeten aanwijzingen en instructies gedaan door de eigenaren opvolgen.
8.2 Beschadigingen en vermissingen van roerende alsmede onroerende eigendommen van de verhuurder dienen zo snel mogelijk te worden gemeld en vergoed aan de verhuurder.
8.3 Bij overtreding van de algemene voorwaarden alsmede bij ongepast gedrag kan de eigenaar van Agriturismo Borgo di Cortona de klant met onmiddellijke ingang de toegang ontzeggen tot het gehuurde en het algemene terrein zonder nadere toelichting of restitutie van de huursom.

Art 9 Aansprakelijkheid en overmacht
9.1 De eigenaar van Agriturismo Borgo di Cortona kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal van waardevolle voorwerpen die in of bij de accomodatie zijn achtergelaten, en evenmin voor schade aan auto’s die geparkeerd zijn op het terrein.
9.2 De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en op de accommodatie en haar terreinen, ook het zwembad behoort hier toe.
9.3 De eigenaar aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- danwel annuleringsverzekering.
9.4 Schade ontstaan door natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen is niet de verantwoordelijkheid en dus niet toe te rekenen aan de eigenaar.
9.5 Indien eigenaar aansprakelijk is jegens klanten voor derving van het huurgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de huursom. Uitgesloten is een situatie van overmacht.

Art 10 Klachten
10.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst dienst z.s.m te worden gemeld bij de eigenaar. Deze kan zodoende een passende oplossing treffen.
10.2 Indien de oplossing zich niet binnen redelijke termijn laat treffen en werkelijk afbreuk doet aan de kwaliteit van de huur moet deze direct worden gemeld bij de eigenaar.
10.3 Indien ook dan nog geen tot tevredenheid strekkende oplossing wordt gevonden en dit aanleiding geeft tot een klacht dient deze klacht z.s.m per mail en gemotiveerd gedaan te worden bij de eigenaar.
10.4 Bij toewijzing van de klacht, door de eigenaar te beoordelen, zal de eigenaar de gast een tegemoetkoming doen die kan bestaan uit een korting op de verblijfskosten.

Jolanda en Johannes

Jolanda en Johannes

We reageren altijd!

We zijn morgen weer terug!

Jolanda en Johannes
Hi 👋
Jolanda hier, hoe kan ik van dienst zijn?
WhatsApp